Linkkiapaja logo suomeksi   på svenska
Oppimateriaaleja verkosta
Materiaalin haku
Asiasanahakemisto
Ehdota linkkiä
Hakutuloksia 26 kpl
1 2 3 | seuraava >>
icon
> Die Aktionskarten / Lingonet Oy
Die Aktionskarten tarjoaa aloittelijalle virtuaalisen saksankielisen kielisuihkun sekä perinteisempiä kirjoitustehtäviä. Ohjelmassa käytetään arkipäivän saksaa viestinnällisessä ympäristössä ja se sisältää lähes 2000 keskeistä kotiin ja muihin tuttuihin ympäristöihin liittyvää sanaa. Opettajan osio sisältää tekstit kaikesta kuunneltavasta materiaalista, ideoita pari- ja ryhmätyöskentelyyn, sanaston sekä ratkaisut kaikkiin tehtäviin.
Asiasanat: digitaalinen oppimateriaali kuullun ymmärtäminen saksan kieli kielten opetus kuullun ymmärtäminen kielet sanasto harjoitus

icon
> Comparison in action
Aihiossa harjoitellaan kuullunymmärtämistä ja vertailumuotoja. Oppilaan tehtävänä on kuunnella, kun eri henkilöt kertovat itsestään napauttamalla heidän kuviaan. Oppilaan tulee sijoittaa henkilöt asteikolle (esim. nuorin–vanhin) kuulemansa mukaan. Kertomukset voi kuunnella niin monta kertaa kun tarpeen. Oikein asetetut henkilöt kertovat tarinansa uudelleen ja heidän nimensä ilmestyvät näkyviin. Soveltuu 10–15-vuotiaille oppilaille
Asiasanat: kuullun ymmärtäminen englannin kieli englannin kieli kuullun ymmärtäminen

icon
> Ystävä Pietarista - Urheilulajeja - kuuntelutehtävä
Kuullunymmärtämisharjoitukseen pohjautuva yhdistelytehtävä, jossa kuunnellaan mitä neljä venäläistä nuorta kertovat urheiluharrastuksistaan ja yhdistetään kuullun perusteella venäjänkielinen urheilulajin nimi oikeaan henkilöön.
Asiasanat: venäjän kieli urheilulajit kuullun ymmärtäminen sanastot kielioppi kielten opetus kuullun ymmärtäminen urheilu venäjän kieli Opetushallitus

icon
> Ystävä Pietarista - Egor - kuuntele ja järjestä lauseet
Kuullunymmärtämisharjoitus, jossa kuunnellaan mitä venäläinen nuori kertoo venäjäksi itsestään ja järjestetään kuullun perusteella venäjänkieliset lauseet oikeaan järjestykseen.
Asiasanat: kuullun ymmärtäminen lauseenjäsennys harrastukset venäjän kieli esittely (päätöksentekomenettely) kielioppi venäjän kieli kielten opetus kuullun ymmärtäminen Opetushallitus

icon
> Ystävä Pietarista - harrastukset - kuuntelu
Kuullunymmärtämisharjoitus, jossa kuunnellaan neljän pietarilaisen nuoren tarina ja vastataan kuullun perusteella kuuteen harrastuksia koskevaan venäjänkieliseen kysymykseen.
Asiasanat: venäjän kieli harrastukset kuullun ymmärtäminen venäjän kieli vapaa-aika kielten opetus kuullun ymmärtäminen Opetushallitus

icon
> Sää - venäjä
Venäjänkieliseen sääsanastoon keskittyvä sivusto, joka sisältää kuullunymmärtämisharjoituksia, kirjallisia tehtäviä sekä linkkejä Venäjän eri kaupunkien reaaliaikaiseen live säävideoon ja internet-sivujen sääennusteisiin.
Asiasanat: sääilmiöt venäjän kieli sää sanastot kuullun ymmärtäminen sanasto venäjän kieli kuullun ymmärtäminen

icon
> Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen
Käsittelee yleismaailmallisia kehityslinjoja, ajankohtaisia tapahtumia ja maailmankuviin liittyviä aiheita. Aihepiirit on linkitetty sanavaraston kertauksen vuoksi aikaisemmin käsiteltyihin aihepiireihin. Sisältää ylioppilastutkinnon kuuntelukokeen. Kurssilla käsiteltävät tehtävät muistuttavat viime vuosina ylioppilaskokeissa käytettyjä tehtäviä. Sanastotehtävät liittyvät kiinteästi teksteihin, ja ne suositellaan tehtäviksi heti ko. tekstin käsittelyn jälkeen.
Asiasanat: englannin kieli kehitys kieli ja kielet maailmankuva kansainvälisyys vieras kieli englannin kieli kuullun ymmärtäminen sanasto Opetushallitus

icon
> Minä ja muut
Kurssin tavoitteena on ensisijaisesti kuullun- ja puheenymmärtämistaitojen vankentaminen siten, että suoriudutaan arkielämän keskustelu- ja tiedonhankintatilanteista. Erityistä huomiota kiinnitetään ääntämiseen. Ääntämisharjoittelussa korostetaan äänteiden, sana- ja lausepainon sekä luontevan puherytmin oppimista. Kuullun ymmärtämistä harjoitellaan keskittymällä yksityiskohtien poimimiseen helpohkoissa asiayhteyksissä ja ydinkohtien löytämiseen vaativimmissa. Tekstin ymmärtämistä harjoitellaan lähinnä avokysymysten avulla. Teksteihin liittyy myös sanastotehtäviä. Tekstien sanaston voi tarkistaa välittömästi niihin liittyvistä sanastoista.
Asiasanat: kieli ja kielet arkielämä keskustelu englannin kieli kuullun ymmärtäminen tiedonhankinta ääntäminen viestintä lukeminen etäopetus kuullun ymmärtäminen lukio vieras kieli englannin kieli Opetushallitus

icon
> Johdantokurssi
Sisältää lämmittelytehtäviä englannin kielen opiskelun aloittamiseksi: monivalinta- ja avokysymyksiä sisältävän lähtötasokokeeen, puheen ymmärtämistehtäviä, jotka ohjaavat erottamaan keskustelusta olennaisen ja vastaamaan kysyttyyn asiaan lyhyesti, sekä tekstin ymmärtämisharjoituksia, jotka ovat pääosin lyhyitä tekstejä, avokysymyksiä, täydennyksiä, yhdistämistehtäviä, oikein/väärin valintoja sekä erilaisia sanastoharjoituksia sisältäviä lyhyitä tekstejä.
Asiasanat: englannin kieli kieli ja kielet kuullun ymmärtäminen luetun ymmärtäminen lukio lukeminen kuullun ymmärtäminen etäopetus englannin kieli Opetushallitus

icon
> Yhteinen maapallomme
Käsittelee oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntien toimintaa sekä maapallon tilaan ja tulevaisuuteen liittyviä aiheita. Kuullunymmärtämisharjoituksessa haastatellaan nuorta järjestöaktiivia, ja tekstinymmärryksessä pohditaan ilmastonmuutosta. Auttaa valmentautumaan saksan ylioppilaskirjoituksiin: mukana on ohjeita hyvän aineen kirjoittamiseen sekä malliaineita ohjeellisine pisteytyksineen ja korjaamisehdotuksineen.
Asiasanat: yhteiskunta saksan kieli kieli ja kielet ilmastonmuutokset kansalaiset lukio tekstin ymmärtäminen kielioppi saksan kieli kuullun ymmärtäminen etäopetus ympäristö Opetushallitus

Valikoituja ja luokiteltuja verkko-oppimateriaaleja opetuksen ja oppimisen tarpeisiin. Varsinaisten oppimateriaalien ja oppimisaihioiden lisäksi mukaan on valikoitu opetukseen soveltuvia viivapiirroksia ja kuvia.
Opetushallitus logo
print Tulostettava versio
Palvelua ylläpitää Opetushallitus