Linkkiapaja logo suomeksi   på svenska
Oppimateriaaleja verkosta
Materiaalin haku
Asiasanahakemisto
Ehdota linkkiä
Hakutuloksia 7 kpl
icon
> Comparison in action
Aihiossa harjoitellaan kuullunymmärtämistä ja vertailumuotoja. Oppilaan tehtävänä on kuunnella, kun eri henkilöt kertovat itsestään napauttamalla heidän kuviaan. Oppilaan tulee sijoittaa henkilöt asteikolle (esim. nuorin–vanhin) kuulemansa mukaan. Kertomukset voi kuunnella niin monta kertaa kun tarpeen. Oikein asetetut henkilöt kertovat tarinansa uudelleen ja heidän nimensä ilmestyvät näkyviin. Soveltuu 10–15-vuotiaille oppilaille
Asiasanat: kuullun ymmärtäminen englannin kieli kuullun ymmärtäminen englannin kieli

icon
> Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen
Käsittelee yleismaailmallisia kehityslinjoja, ajankohtaisia tapahtumia ja maailmankuviin liittyviä aiheita. Aihepiirit on linkitetty sanavaraston kertauksen vuoksi aikaisemmin käsiteltyihin aihepiireihin. Sisältää ylioppilastutkinnon kuuntelukokeen. Kurssilla käsiteltävät tehtävät muistuttavat viime vuosina ylioppilaskokeissa käytettyjä tehtäviä. Sanastotehtävät liittyvät kiinteästi teksteihin, ja ne suositellaan tehtäviksi heti ko. tekstin käsittelyn jälkeen.
Asiasanat: kehitys englannin kieli kieli ja kielet maailmankuva kansainvälisyys vieras kieli englannin kieli kuullun ymmärtäminen sanasto Opetushallitus

icon
> Arkielämää Pohjoismaissa
Keskittyy perusasteella opitun kieliopin kertaamiseen ja erilaisten viestintätilanteiden harjoitteluun. Johdattelee viestintävälineiden hyödyntämiseen kielen opiskelussa.
Asiasanat: kieli ja kielet viestintä kielioppi ruotsin kieli media arkielämä vieras kieli kuullun ymmärtäminen kielioppi Pohjoismaat suullinen ilmaisu ruotsin kieli Opetushallitus

icon
> Kitchen Computer
Materiaaliin sisältyy neljä erilaista tehtävää. Ensin oppilas kuuntelee uutisen keittiötietokoneen keksimisestä. Sitten oppilas siirtyy videon pohjalta laadittuihin harjoituksiin: True or False -tehtävä on kuullunymmärrystehtävä Lexitaire-tehtävässä harjoitellaan uutisessa esiintyneitä keskeisiä sanoja, Synonym sweeper -tehtävässä harjoitellaan sekä sanastoa että tekstin ymmärtämistä. ja Begin&end-tehtävässä harjoitellaan lauserakenteita. Soveltuu vanhemmille oppilaille ja aikuisopiskelijoille, jotka hallitsevat englannin kielen perusteet.
Asiasanat: luetun ymmärtäminen kuullun ymmärtäminen englannin kieli lukeminen kuullun ymmärtäminen kielitaito kielet englannin kieli virtuaalikoulu

icon
> Common background
Oppilas kuulee kahdeksan henkilön esittelyt, joissa esiintyy runsaasti henkilötietosanastoa (mm. ikä, kansallisuus, asuinpaikka, harrastukset). Kuunneltuaan esittelyt, oppilaan on ryhmiteltävät henkilöt yhteisten ominaisuuksien mukaan. Useammilla henkilöillä voi olla jotain yhteistä, mutta tarkoituksena on löytää sellaiset yhdistävät tekijät, joiden perusteella henkilöt voidaan jakaa nimenomaan neljään kahden hengen ryhmään. Sanastoharjoittelun ja kuullunymmärtämisen lisäksi oppilaan on pystyttävä tekemään päätelmiä ja soveltamaan tietoa tehtävän ratkaisemiseksi. Tehtävä on haastava ja siksi ohjeessa kehotetaankin tekemään muistiinpanoja kuuntelun aikana, jotta ratkaiseminen helpottuisi. Aihio soveltuu eri ikäisille oppilaille, jotka hallitsevat englannin kielen perusteet.
Asiasanat: kuullun ymmärtäminen englannin kieli kuullun ymmärtäminen englannin kieli

icon
> Virtual Walk in London
Oppimisaihiossa kuljetaan ääninauhalta kuuluvien ohjeiden opastamana reitti Lontoon British Museumista Convent Gardeniin. Kuvaruudulla näkyy digitaalikuva näkymästä, jonka reittiä kävelevä näkisi todellisuudessa. Ruudulla on näkyvissä eri suuntiin osoittavia nuolia, joita painamalla liikkuminen tapahtuu. Oppilaan on kuljettava matkan varrella eteen tulevista risteyksistä neuvottuun suuntaan. Virheellisen reitin valinnasta seuraa palautus pelin alkuun. Peli on ladattava sovellus.
Asiasanat: englannin kieli kuullun ymmärtäminen kielet kielitaito englannin kieli kuullun ymmärtäminen Lontoo

icon
> ELFS: English Learning Fun Site
Sivusto antaa virikkeitä omien kertomusten kirjoittamiseen sekä kysymysten asettamiseen. Vuorovaikutteinen sivu sekä jäsenille että ei-jäsenille. Kuullun ymmärtämistä, ääniharjoituksia ym.
Asiasanat: englannin kieli englannin kieli kuullun ymmärtäminen kielet

Valikoituja ja luokiteltuja verkko-oppimateriaaleja opetuksen ja oppimisen tarpeisiin. Varsinaisten oppimateriaalien ja oppimisaihioiden lisäksi mukaan on valikoitu opetukseen soveltuvia viivapiirroksia ja kuvia.
Opetushallitus logo
print Tulostettava versio
Palvelua ylläpitää Opetushallitus