Linkkiapaja logo suomeksi   på svenska
Oppimateriaaleja verkosta
Materiaalin haku
Asiasanahakemisto
Ehdota linkkiä
Hakutuloksia 6 kpl
icon
> Nicaragua ja hirmumyrsky Mitchin tuhot
Nicaragua ja hirmumyrsky Mitchin tuhot -oppimateriaali on Taksvärkki ry:n lukuvuoden 00-01 projekti. Oppimateriaalin tavoitteena on syventää oppilaiden tietoja lasten oikeuksista ja hirmumyrskyn aiheuttamista tuhoista Nicaraguassa sekä tarjota monipuolisia virikkeitä ja ideoita nicaragualaisen yhteiskunnan, kulttuurin ja nykypäivän käsittelyyn oppitunneille. Oppimateriaali on tarkoitettu opettajien ja oppilaiden käyttöön peruskoulun yläluokille, lukioille ja ammatillisiin oppilaitoksiin, ja se sisältää eri vaikeusasteisia tehtäviä, jotka sopivat sekä itsenäisen toiminnan että ohjattujen oppituntien pohjaksi.
Asiasanat: lapset -- oikeudet vaikuttaminen kansainvälisyyskasvatus luonnononnettomuudet hirmumyrskyt (onnettomuudet) jälleenrakentaminen tuhot lapsen oikeudet ihmisoikeudet kulttuurienvälinen kasvatus Nicaragua

icon
> RASMUS-verkoston kotisivut
Ihmisoikeusliiton koordinoiman Rasmus-verkoston kotisivut kokoaa yhteen rasismin, muukalaisvihan, muukalaispelon ja etnisen syrjinnän vastaiseen sekä monikulttuurisuutta ja ihmisoikeuksia edistävään työhön liittyviä tietoja, tapahtumia ja asioita. Tietolähde, josta näkee esimerkin yhteiskunnallisesta yhdistystoiminnasta ja verkon hyödyntämisestä siinä.
Asiasanat: vaikuttaminen kansainvälisyyskasvatus ihmisoikeudet monikulttuurisuus suvaitsevaisuus tasa-arvo lukio kulttuurin moniarvoisuus suvaitsevuus kulttuurienvälinen kasvatus ihmisoikeudet etiikka yhteiskuntaoppi

icon
> Näytä luontosi -oppimateriaali
Taksvärkin vuoden 2004-2005 Näytä Luontosi -oppimateriaali käsittelee Nepalia ja ympäristökysymyksiä. Oppimateriaalista löytyy runsaasti valmista materiaalia oppitunneille ja suoraan oppilaiden käytettäväksi opintojen tueksi. Oppimateriaalin tavoitteena on tuoda kansainvälisyys ja kestävä kehitys kouluissa luontevaksi osaksi eri oppituntien oppikokonaisuuksia ja koulujen toimintaa. Lisäksi oppilaille aukeaa monipuolinen näkymä Nepaliin ja nepalilaisten arkeen.
Asiasanat: ympäristökasvatus kansainvälisyyskasvatus ihmisoikeudet ympäristökysymykset monikulttuurisuus ihmisoikeudet kulttuurienvälinen kasvatus ympäristökasvatus Nepal

icon
> Kurssi 7 : Kulttuuri
Ranskan kulttuurin materiaalipankki, johon voidaan palata kielenopintojen eri vaiheissa. Ranskan kulttuurin tuntemusta voi kasvattaa jo opintojen alussa: suomenkielinen perusteksti antaa turvallisen pohjan tutkimuksille, ja useimmista linkeistä löytyy ranskan lisäksi myös muun kielisiä versioita. Kurssin jaksot ovat itsenäisiä kokonaisuuksia joita voidaan käyttää missä hyvänsä järjestyksessä. Aineistoa voidaan hyödyntää sekä yksittäisissä töissä että pidemmissä projekteissa. Soveltuu myös itseopiskeluun ja ryhmätöihin. Sisältää testin kulttuuritietoudesta.
Asiasanat: taidehistoria kieli ja kielet kulttuuri maisema ranskalaisuus kulttuurihistoria kulttuurielämä kulttuurihistorialliset rakennukset gastronomia luonto arkkitehtuuri ranskan kieli kulttuurimaisema taide tekniikka (menetelmät) kulttuurienvälinen kasvatus kulttuuri ranskan kieli kulttuuri-identiteetti Ranska Opetushallitus

icon
> Ihmisenä maailmassa
Opettajalle suunnattu tietolähde. Ihmisenä maailmassa on kattava kulttuuri- ja luonnonperintöopetuksen sekä ihmisoikeuskasvatuksen tukimateriaali. Maailmanperintö-osiossa on mm. esittely kulttuuri- ja luonnonperintökohteista. Maailmanperintökäsikirja on suunniteltu auttamaan ja havainnollistamaan maailmanperintöopetusta ja siihen liittyviä aiheita ja arvoja. Mukana on myös arkisto ja kuvapankki. Ihmisoikeudet-osiossa on tietoa ihmisoikeuskasvatuksesta Suomessa ja maailmalla. Mukana on myös Ihmisoikeuskäsikirja, joka toimii käytännöllisenä tukipakettina mm. opetuksen suunnittelussa. Unescokoulut-osiossa esitellään Unescon ASP-kouluverkko, jossa on mukana jo yli 7500 koulutusalan instituutiota 172:ssa maassa.
Asiasanat: ihmisoikeudet kulttuuriperintö maailmanperintökohteet kulttuuritausta yhteiskuntaoppi kulttuurienvälinen kasvatus ihmisoikeudet kestävän kehityksen kasvatus yläaste ja lukio Opetushallitus

icon
> Suomen Lähetysseura Verkkonäyttelyt
Elämyksellisiä kuva- ja äänikertomuksia muualta maailmasta kuten Nepalista, Etiopiasta, Kiinasta. Myös rukous rauhan puolesta, joka on hyvin ajankohtainen aina. Antaa katsojalle mahdollisuuden eläytyä vieraaseen kulttuuriin ja ymmärtää sitä.
Asiasanat: kansainvälisyys kulttuuri kulttuuri kulttuurienvälinen kasvatus

Valikoituja ja luokiteltuja verkko-oppimateriaaleja opetuksen ja oppimisen tarpeisiin. Varsinaisten oppimateriaalien ja oppimisaihioiden lisäksi mukaan on valikoitu opetukseen soveltuvia viivapiirroksia ja kuvia.
Opetushallitus logo
print Tulostettava versio
Palvelua ylläpitää Opetushallitus